ADMINISTRATĪVĀS TIESĪBAS

Administratīvās tiesības

Biroja “MP” juristi konsultē klientus administratīvo tiesību un administratīvā procesa tiesību jautājumos.

Administratīvā procesa jomā mēs piedāvājam plaša spektra juridisko palīdzību – sākot no klienta problēmas izpētes un sava atzinuma sniegšanas par iespējamajiem risinājumiem, turpinot ar procesuālo dokumentu sagatavošanu un klienta pārstāvēšanu visa administratīvā procesa gaitā. Mūsu darbība administratīvā procesa jomā aptver galvenokārt administratīvi tiesiskos strīdus būvniecības jomā, kā arī nodokļu un muitas jomā. Administratīvo tiesību nozare ir kļuvusi par vienu no aktuālākajām un dinamiskākajām Latvijā. Juridiskā biroja “MP” juristi aktīvi seko līdzi jaunākajām aktualitātēm un tiesu praksei šajā jomā. Tas mums ļauj veiksmīgi izmantot likumā noteiktos tiesību aizsardzības līdzekļus klientu interešu pārstāvēšanā attiecībās ar valsts un pašvaldības iestādēm.

Mūsu juridiskā palīdzība ietver:

  • Pārstāvība administratīvajos procesos saistībā ar valsts, pašvaldību un citu institūciju pieņemtajiem lēmumiem
  • Iestāžu lēmumu apstrīdēšanu
  • Pārstāvība administratīvos strīdos ar Ceļu Policiju un citiem administratīviem pārkāpumiem
  • Pārstāvība strīdos ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru
  • Pārstāvība administratīvajos tiesvedības procesos
  • Iesniegumu un citu dokumentu sagatavošana administratīvajos strīdos
  • Konsultācijas un juridiskos atzinumus saistībā ar būvniecības procesu, teritoriālo plānošanu, nodokļiem, licenču saņemšanu, iepirkuma procedūrām
  • Pārstāvība sarunās par administratīvo līgumu noslēgšanu administratīvajos procesos