ĢIMENES TIESĪBAS

Ģimenes tiesības

Mūsu birojā jūs saņemsiet kvalificētas konsultācijas dažādos ģimenes tiesību jautājumos:

  • laulāto mantiskās attiecības;
  • laulības līgumu sastādīšana un reģistrācija;
  • adopcija;
  • paternitātes noteikšana;
  • laulības šķiršana;
  • saskarsmes tiesības;
  • kopmantas sadale.

Nepieciešamības gadījumā veicam arī klientu pārstāvību tiesu procesos visu augšminēto jautājumu sakarā.

Pieteikties konsultācijai ģimenes strīdu risināšanai

Konsultācijas pie vadošajiem Latvijas Juristiem

Juridiskā biroja “MP.” juristiem ir liela pieredze dažādu juridisko jautājumu risināšanā, un sarežģītu lietu vešanā.