INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Juridiskā biroja “MP” juristi sniedz konsultācijas par visiem preču zīmju tiesību reģistrācijas, aizsardzības, iegādes un īstenošanas aspektiem, t.sk., konsultējam klientus patentu reģistrācijas un aizsardzības jautājumos. Birojam ir gadu gaitā uzkrāta ievērojama pieredze dažādu konfidencialitātes līgumu, franšīzes līgumu un intelektuālā īpašuma nodošanas līgumu sagatavošanā, kā arī patentu reģistrācijas un autortiesību strīdu jautājumos. Pārstāvam klientus arī tiesās saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesību strīdiem.Apstākļos, kad globālās ekonomikas gravitācijas centrs pārvirzās no materiālām vērtībām intelektuālā īpašuma virzienā, arvien būtiskāka kļūst nepieciešamība juridiski pareizi nosargāt savas tiesības uz intelektuālo īpašumu.

Juridiskā biroja “MP” juristi regulāri un veiksmīgi pārstāv klientus patentu, preču zīmju un autortiesību aizsardzības jautājumos, kā arī tiesību strīdos par citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, ieskaitot autortiesību un datu bāzu aizsardzību.

Mūsu juridiskā palīdzība ietver:

 • Konsultācijas preču zīmju, domēnu, autortiesību un citu ar intelektuālo īpašumu saistītājos jautājumos
 • Pārstāvība Patentu valdē, Apelācijas padomē un tiesā
 • IT franšīzes līgumu izstrāde
 • Reklāmas līgumu izstrāde
 • Autortiesību un blakustiesību līgumu izstrāde
 • Palīdzību intelektuālā īpašuma tiesību reģistrēšanā Latvijā un ārzemēs
 • Latvijas Republikas patentu valdes lēmumu apstrīdēšanu, t.sk., arī tiesā
 • Klienta interešu pārstāvību tiesās, muitas iestādēs un policijā
 • Licencēšanas, franšīzes un izplatīšanas līgumu sagatavošanu, t.sk., darbībai internetā
 • Intelektuālā īpašuma tiesību auditu
 • Konsultācijas intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības taktikā un stratēģijā