NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS

Juridiskā biroja “MP” komandai ir plaša un vispusīga pieredze pārstāvot klientus ar nekustamajiem īpašumiem saistītos jautājumos. Mūsu juristi konsultē dažādus nekustamā īpašuma tirgus dalībniekus dažādos ar viņu darbību saistītajos jautājumos: institucionālie investori, attīstītāji, nekustamo īpašumu grupas, publiskās nekustamo īpašumu investīciju kompānijas, nekustamo īpašumu investīciju partnersabiedrības un privātpersonas, kā arī konsultācijas skar jautājumus, kas saistīti ar nekustamo īpašumu pirkšanu un pārdošanu, lietu tiesību, piemēram, servitūtu nodibināšanu, grozīšanu vai dzēšanu, īpašumu sadalīšanu vai apvienošanu, kopīpašuma tiesiskajiem aspektiem, apsaimniekošanas, īres un nomas jautājumiem. Tāpat biroja komanda ir spēcīga un zinoša būvniecības un vides tiesībās.

 

Mūsu juridiskā palīdzība ietver:

 • Ar nekustamā īpašuma iegādi un pārdošanu saistītās konsultācijas un līgumu sagatavošanu
 • Konsultācijas nekustamā īpašuma nomas un īres jautājumos un atbilstošu līgumu sagatavošanu
 • Nekustamā īpašuma objektu un būvniecības projektu padziļinātu izpēti, kā arī būvniecības tiesiskuma izvērtēšanu
 • Konsultācijas un klientu interešu pārstāvību būvniecības līgumu un apakšuzņēmēju līgumu slēgšanas procesā
 • Projektēšanas un būvniecības līgumu sagatavošanu
 • Hipotēkas un cita veida nodrošinājumu noteikšanu nekustamajam īpašumam
 • Nekustamā īpašuma privatizāciju
 • Darījuma izpēte saistībā ar esošo vai plānoto teritoriālo plānojumu, vides un citām prasībām
 • Nekustamā īpašuma attīstības projektu – rūpniecības projektu, komercprojektu, dzīvojamo projektu u.c. juridiskā apkalpošana
 • Būvniecības uzņēmumu juridiskā apkalpošana
 • Nekustamā īpašuma ideju, skiču un tehnisko projektu dokumentācijas juridiskā ekspertīze
 • Autoruzraudzības līgumu sagatavošana
 • Infrastruktūras projektu juridiskā apkalpošana
 • Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas, nomas un īres līgumu sagatavošana
 • Nekustamā īpašuma kopīpašnieku vienošanās sagatavošana
 • Servitūtu un citu nekustamā īpašuma apgrūtinājumu izpēte
 • Līgumu ar arhitektiem sagatavošana
 • Pārstāvība strīdos ar pārvaldes institūcijām un pakalpojumu sniedzējiem