KONKURENCES TIESĪBAS

Juridiskā biroja “MP” komanda ir veiksmīgi pārstāvējusi klientu intereses gan Konkurences padomē, gan tiesā, kā arī sniedzot klientiem konsultācijas par līgumu atbilstību Eiropas Savienības un Latvijas konkurences tiesībām. Birojs ir specializējies jautājumos, kas skar tirgus dalībnieku apvienošanos un ar to saistīto ziņojumu sagatavošanas un izvērtēšanas procedūru, aizliegtas vienošanās un saskaņotas darbības, dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, negodīgu konkurenci. Biroja juristi ir konsultējuši virkni komersantu, piedaloties iekšējo noteikumu konkurences tiesību ievērošanas nodrošināšanai izstrādē. Sniedzam arī nekavējošu juridisko atbalstu konkurences aizsardzības iestāžu veikto pārbaužu laikā komersanta telpās.

Mūsu juridiskā palīdzība ietver:

  • Komercsabiedrību apvienošanās dokumentu izstrāde
  • Apvienošanās ziņojuma sagatavošana
  • Pārstāvība Konkurences padomē
  • Atļautu horizontālo un vertikālo vienošanās dokumentu sagatavošana
  • Pārstāvība karteļu, aizliegto vienošanos un citu konkurences jautājumu izmeklēšanas lietās
  • Pārstāvība strīdos par negodīgu konkurenci, kas risināmi tiesā
  • Konkurences padomes lēmumu pārsūdzēšana
  • Konsultācijas dominējošā stāvokļa jautājumos
  • Konsultācijas negodīgas konkurences un konkurences tiesību ierobežojumu jautājumos