NODOKĻU TIESĪBAS

Nodokļu risku pārvaldība joprojām ir viens no sarežģītākajiem investoru izaicinājumiem visā pasaulē, un juridiskā biroja “MP” profesionāļi konsultē klientus par to, kā vislabāk risināt un samazināt šos riskus, un uzlabot nodokļu pozīcijas. Mūsu nodokļu speciālistiem ir atbilstoša pieredze tādu juridisko nianšu risināšanā, kuras bieži sastopamas sarežģītos darījumos ar būtisku nodokļu ietekmi. Mēs pārstāvam klientus administratīvos un tiesu procesos, kas saistīti ar nodokļu strīdiem un nepamatotiem Valsts ieņēmuma dienesta administratīviem sodiem, nodokļu uzrēķiniem. Palīdzam klientiem jautājumos, kas saistīti ar nepieciešamām reģistrācijām un dokumentu iesniegšanu VID, t.sk., deklarāciju sagatavošanā un citu formalitāšu kārtošanā.

Juridiskā biroja “MP” palīdzība ietver:

  • pārstāvību nodokļu jautājumos strīdu risināšanā kā Valsts ieņēmumu dienestā tā arī tiesā
  • nodokļu risku novērtējumu konkrētiem darījumiem
  • nodokļu risku analīzi uzņēmumu apvienošanās un iegādes gadījumos, kā arī reorganizācijas un pārveidošanas gadījumos
  • nodokļu riska analīzi darījumiem ar īpašumu, tajā skaitā, investīcijām īpašumos Latvijas Republikā
  • nodokļu riska analīzi finanšu un banku produktu izmantošanā, piemēram, SWAP un nākotnes darījumos (tajā skaitā, nodrošinot finansējumu projektiem un publiskā piedāvājuma gadījumos)
  • priekšlikumus starptautiskajiem klientiem, strukturējot viņu darījumus Latvijas Republikā un Eiropā
  • no darba attiecībām un darba devēja pienākumiem izrietošā nodokļu riska analīzi