PĀRSTĀVĒŠANA TIESĀ

Mēs saprotam, ka strīdus parasti ir ieteicamāk risināt ārpus tiesas zālēm. Juridiskā biroja “MP”  strīdu risināšanas speciālisti ir vērsti uz komercdarbības mērķu sasniegšanu, atbalsta pragmatisku, lietišķu pieeju un ir apņēmības pilni izstrādāt stratēģijas, kas palīdz klientiem pēc iespējas izvairīties no tiesvedības. Taču, kad tiesvedība ir neizbēgama, mēs koncentrējamies uz klientu tiesību maksimālu realizēšanu. Mums ir pieredze un plašas zināšanas, lai efektīvi un produktīvi vadītu un atrisinātu lietas, pēc iespējas mazāk apgrūtinot klientu komercdarbību un radot pēc iespējas mazākas izmaksas. Esam pieredzējuši klientu interešu pārstāvībā saistībā ar visu veidu komerctiesību, administratīvajiem, kā arī cita veida strīdiem visās vispārējās jurisdikcijas un administratīvajās tiesās.

Nozīme ir tikai tām tiesībām, kuras jūs spējat aizsargāt. Savukārt, pati tiesāšanās bieži ir ilgstošs process, kura sekmīgu iznākumu nereti nosaka jau sākumā pareizi izvēlētā stratēģija un taktika, kā arī pirmie soļi tās realizācijā.

Mēs zinām, ka tiesvedība nav pašmērķis, bet viens no līdzekļiem, lai panāktu atbilstošu rezultātu. Ilgstošā prakse apvienojumā ar jaunākajām teorētiskajām atziņām dod iespēju piedāvāt mūsu klientiem vislabāko palīdzību strīdu risināšanā, t.sk., arī strīdu ārpustiesas risināšanā.

Mūsu juridiskā palīdzība ietver:

  • pārstāvība komerciālo strīdu gadījumos
  • pārstāvība laulības šķiršanas strīdos
  • pārstāvība uzturlīdzekļu strīdos
  • pārstāvība parādu un zaudējumu piedziņas strīdos
  • pārstāvība citu valstu tiesās
  • pārstāvība nodokļu lēmumu pārsūdzēšanā
  • pārstāvība tiesās komerciālo un nodokļu strīdu lietās
  • pārstāvība darba strīdu lietās
  • pārstāvība vietējās un starptautiskajās šķīrējtiesās
  • alternatīvie strīdus izskatīšanas veidi