SPORTA TIESĪBAS

Lai sportisti varētu koncentrēties sacensībām, ir svarīgi parūpēties par to, ka ir nokārtotas visas formalitātes un nepastāv ierobežojumi mērķa sasniegšanai.

Mūsu juridiskā palīdzība ietver:

  • sporta organizāciju darbību un savstarpējo attiecību reglamentējošo aktu izstrāde un pilnveidošana
  • darba tiesību jautājumi, kas saistīti ar sportistu, tiesnešu un cita personāla līgumiem
  • līgumi par sportistu profesionālo attīstīšanu un karjeras atbalsta pakalpojumiem
  • juridiskā palīdzība saistībā ar juridiska un organizatoriska rakstura strīdu risināšanu
  • juridiskās konsultācijas par reklāmas izvietošanu sporta pasākumos un citās ar sportu saistītās aktivitātēs
  • pārstāvēšana sporta arbitrāžas tiesās un biedrībās
  • sportista samaksas piedziņa
  • ar sportu saistīti sponsoru līgumi