TULKOŠANA

Tulkošana

Tekstu tulkošana ietver ne tikai burtisko jeb „vārds-vārdā” tulkojumu. Tulkojot ir ļoti svarīgi arī saglabāt sākotnējo teksta jēgu, kas jo īpaši būtiski ir oficiālos un juridiskos dokumentos.

Ja jums nepieciešama kvalitatīva un ātra vispārējā tulkošana, mēs ar prieku palīdzēsim. Mūsu profesionālie tulkošanas speciālisti ar augstākā līmeņa valodu zināšanām pārtulkos jebkura veida tekstus – līgumus, apliecības, izziņas, apliecinājumus, uzņēmumu iekšējās kārtības noteikumus, politikas aprakstus, oficiālās vēstules un cita rakstura tekstus – jums nepieciešamajās valodās.

Tāpat klientiem tiek nodrošināta tekstu tulkošana ar notariālu apliecinājumu, kas nepieciešama dokumentu oriģināliem un to kopijām. Tulkošana tiek veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, un tulkojumu precizitāti un atbilstību teksta oriģinālam apstiprina zvērināts notārs.

Mēs uzņemamies pilnu atbildību par veikto tulkojumu kvalitāti.

Tekstu, kuram nepieciešama tulkošana, iespējams iesniegt jebkurā formātā, taču gatavo tulkojumu mēs izsniedzam elektroniski, Microsoft Word formātā. Tāpat iztulkoto tekstu klientu ērtībām varam ierakstīt CD, DVD matricās, USB vai HDD datu nesējos, kā arī nodot jums drukātā formā. Ja tulkojamam tekstam – oriģinālam – ir pievienota kāda ilustrācija, kuru vēlaties saglabāt, tekstu lūdzam iesniegt Word formātā.